16.8.23

AI 4: ”Ei mitään uutta auringon alla”

Tämän blogijutun tekstin on kirjoittanut tekoäly Ai, siis OpenAI ChatGPT ja minä olen vain tarkistanut tekstin faktoja ja kenties aivan aavistuksen verran korjaillut aivan muutamaa teksti-ja kielioppikohtaa.
Tekstin oheen laitettu kuva on tekoälyllä käsitelty vanha valokuva, jolla ei välttämättä ole suoraan yhteyttä tekstiin. Se on ainoastaan ns. kuvituskuva.

Hannu Pyykkönen
elämänmatkaaja
nettihoukka@gmail.com


 
Kirkollisia vaikuttajia rovasti Valmon johdolla 1930-luvulta.
(Paranneltu kuva: ON)

"Ei mitään uutta auringon alla"
on sanonta, joka viittaa ajatukseen siitä, että maailmassa ei ole mitään todella uutta tai alkuperäistä. Ortodoksisesta näkökulmasta tämä sanonta voi kutsua meitä pohtimaan Jumalan iankaikkista ja muuttumatonta luonnetta sekä Hänen suvereeniuttaan ihmiskunnan historiassa.

Ortodoksinen perinne opettaa, että Jumala on muuttumaton ja ikuisesti sama. Hänen luonteensa, ominaisuutensa ja tahdonilmaisunsa pysyvät muuttumattomina ajasta riippumatta. Tässä merkityksessä "ei mitään uutta auringon alla" viittaa siihen, että Jumala pysyy aina samana ja Hänen hyvyytensä, viisautensa ja rakkautensa eivät muutu.

Ihmisen historiassa toistuvat samankaltaiset teemat, haasteet ja virheet sukupolvesta toiseen. Vaikka teknologia kehittyy ja yhteiskunnat muuttuvat, ihmisen perustarpeet, toiveet ja pelot pysyvät usein samoina. Tässä mielessä "ei mitään uutta auringon alla" voi muistuttaa meitä siitä, että ihmiskunnan perustilanne ja tarpeet eivät ole muuttuneet ajan myötä.

Ortodoksinen perinne opettaa myös, että ihmisen hengellinen kaipuu, etsintä ja pyrkimys lähentyä Jumalaa ovat ikuisia. Vaikka maailmassa voi olla monia muutoksia ja uusia ilmiöitä, ihmisen sydämen syvimmät tarpeet ja pyrkimykset pysyvät samoina. "Ei mitään uutta auringon alla" voi viitata myös siihen, että ihmisen todellinen täyttymys ja tarkoitus löytyvät Jumalan yhteydessä, joka on ikuinen ja muuttumaton.

Samalla "ei mitään uutta auringon alla" sanontana ei tarkoita sitä, että maailmassa ei tapahtuisi mitään uutta tai että kehitys ja edistys olisivat mahdottomia. Ortodoksinen perinne kannustaa meitä etsimään Jumalaa ja Hänen johdatustaan myös ajassamme. Jumala voi ilmentää itseään ja vaikuttaa uusin tavoin ihmisten elämässä ja maailmassa, vaikka Hänen olemuksensa itsessään on muuttumaton.

Lopuksi:
Sanonta "Ei mitään uutta auringon alla" muistuttaa ortodokseja Jumalan ikuisuudesta ja muuttumattomuudesta. Se kutsuu meitä katsomaan maailman tapahtumia ja ihmisen elämää Jumalan ikuisen suunnitelman ja tahdon näkökulmasta. Vaikka maailmassa voi olla monia muutoksia ja toistuvia ikäviäkin kaikuja menneisyydestä, Jumala pysyy muuttumattomana ja Hänen läsnäolonsa tarjoaa meille turvaa, toivoa ja pysyvyyttä elämän muuttuvissa olosuhteissa.

Terveisin

OpenAI ChatGPT

Ei kommentteja: