2.4.24

Ihmeellisiä vaiheita – tosia vai valheita

Hilippa (Filip) Pyykönen
(Kuva: H@P)
Mitä pidemmälle tähän juttuun olen syventynyt, mitä enemmän luen siitä kirjoista, erilaisista asiakirjoista, tai saan tietoja jostain muista lähteistä, mitä enemmän muistelen niitä tarinoita, joita isäni ja kenties muutkin sukulaiset näistä asioista kertoivat, sitä hämmentyneenmmäksi tulen koko ajan. Yhä enemmän ja enemmän alan kallistua sille kannalle, etten kohta enää usko mitään ihan noin vain pureskelematta.

Olen hankkinut asiaa koskevia kirjoja ja saanut haltuuni lisää erilaisia asiakirjoja ja tietoja noilta ajoilta, ja mikään niissä ei oikein vahvista sitä arvelua, kuvaa, joka minulle nyt on näistä asioista muodostunut. Eivät ne tosin vahvista oikein sitäkään käsitystä joka on minulla on asioista aiemmin ollut. Kysyn todella monta kertaa itseltäni, onkohan tuo nyt ihan oikeasti totta. Sen verran ihmeellisiä seikkailuja ja kuvioita serkkuni elämänvaiheisiin liittyy. Eräästä virallisesta asiakirjaista löysin myös tiedon, että hänellä on ollut vaimo, josta
ainakaan minulla ei ole ollut yhtään mitään tietoa. Enkä myöskään tiedä, mitä hänelle on sitten jälkeenpäin tapahtunut, missä tämä vaimo on elänyt ja kuollut, mihin hänet on haudattu. Shokeeraavaa sanoisin!

Eräs todella mielenkiintoinen sivupolku hänen elämän historiassaan on hänen yhteydet japanilaisiin diplomaatteihin Suomessa. Laitan tähän suoran lainauksen valtiollisen poliisin, Etsivän keskuspoliisin (EK) raportista vuodelta 1934:
”Juuri Karjala-spesialistina on hän joutunut Japanin lähetystön herra Ichikawan ja sotilasasiamiehen avustajaksi, joutunut antamaan kaikki tietonsa heille ja asiantuntijana valitsemaan heille kaiken mahdollisen ranskan ja englanninkielisen Karjalaa koskevan kirjallisuuden ja ovatkin nämä herrat olleet aivan suurenmoisen eteviä oppilaita, jotka tuntevat nyt Karjalan uskomattoman hyvin.”
Nyt hänen vakoilureviirinsä oli siis jo laajentunut japanilaisiin asti. Hämmästyttävää! Totta vai tarinaa? Itseäni pohditutti verbi: ”joutui” ja sana ”asiantuntija”. Samoin tässä saa vahvistuksen hänen monipuolinen kielitaitonsa, johon siis kuuluivat ainakin englanti ja ranska. Joka tapauksessa kovin vakuuttavasti EK:n raportti tuosta tilanteesta kuitenkin kertoo:
”FP kertoi olleensa ja olevansa suurena apuna Japanin ja Suomen hyviä välejä säilyttämässä. Kun Suomen teollisuusliitto yritti kerran saada aikaan Japanin ns. ”dumping”-tavaroiden boikoteerauksen, kirjoitti FP Ichikawalta saamiensa lähteiden avulla selostuksen Japanin teollisuudesta.”
Tuon aikaisen paperiarkin koko oli erilainen kuin nykyisin käyttämämme A4-arkki ja siksi tuossakin kohtaa osa tekstistä on jäänyt kopiosta pois ja vaikeuttaa hieman tätä selvitystä. Jokin taho oli mitä ilmeisimmin pitänyt epäasiallisena tuon selvityksen julkaisemista ja sitä koskevan osan raportissa jäätyä pois kopiossa, sivulle jääneessä osassa sanotaan näin:
”… , mutta FP:n uhattua julkaista kirjoituksen joka tapauksessa vaikkapa lentolehtisenä, suostui Inkeroinen julkaisemaan kirjoituksen FP:n muutettua sen kirjoituksen herra Ichikawan haastattelun muotoon. Myöskin ulkoministeriö, herra Ichikawan käytyä samasta asiasta siellä puhumassa, myönsi asiassa olevan hätiköidyn, koska Japani ostaa Suomesta moninkertaisesti enemmän kuin me heiltä eikä japanilainen tavara elinkustannukset huomioon ottaessa ole sen enemmän ”dumping”-tavaraa kuin esim. ameriikkalainen.

FP väitti Japanin tänä vuonna lopettaneen selluloosan ostamisen esim. Ruotsista, joka oli ryhtynyt japanilaisten tavaroiden boikoteeraukseen ja samaten olisi voinut käydä Suomellekin japanilaisten noudattaessa ehdotonta vastavuoroisuus-periaatetta. Herra Ichikawa oli hyppinyt ilosta voidessaan raportteerata Tokioon aikaansaamastaan aselevosta kauppamaailmassa.

Herra Ichikawa lähettääkin käännettynä Tokioon kaiken mitä suinkin vain löytyy kirjoitettuna sanoma- ja aikakausilehdissä Japanin ja Suomen välejä koskevaa ja auttaa häntä tässä työssä myöskin FP. Boikoteerauksen yrittämiseen selitti FP amerikkalaisten olleen todellisena alkuunpanijoina, koska itse eivät julkisesti voi ottaa vihamielistä asennetta Japania kohtaan, mutta sen sijaan yrittävät häiritä Japanin ja muiden valtioiden välejä.

Japanin selitti FP olevan ainoan valtion maailmassa, joka voi ja uskaltaa aloittaa sodan lähitulevaisuudessa N.-Venäjän kanssa ja sen tähden onkin japanilaisille mitään tärkeintä tietää tilanne N.-Venäjän ympärillä olevissa valtioissa. Siksi kiinnostaa japanilaisia erikoisesti myöskin N.-Venäjän eri kansallisuuksien itsenäisyyspyrkimykset. Näiden pyrkimysten väittikin FP nykyään olevan sangen voimakkaita esim. tataarien keskuudessa, joilla on laajoja ja hyvin organisoituja salaisia itsenäisyyden puolesta taistelevia järjestöjä esim. Kasanissa. GPU voi siellä tosin katkoa päitä, mutta koko järjestöä se ei pysty hävittämään.”
Osan tekstiä jäädessä taas pois sivujen vaihteessa, teksti jatkuu näin:
"FP:n mielestä pitäisi Japanin täällä tapahtuvan tiedustelutoiminnan ja Suomen ek:n välillä saada aikaan, paitsi nykyistä virallista suhdetta myöskin parempaa tuttavuutta esim. tietojen vaihtoa, jollaista hän arveli ek:n sekä Englannin ja Ranskan tiedustelutoiminnan toiminnan välillä olevan. Japania kiinnostaa tosin etupäässä sotilaalliset näkökohdat, mutta kenties olisi olemassa mahdollisesti joitakin kummallekin vaihtamisen arvoisia tietoja.”
Eli varsin korkeissa sfääreissä Hilippa on liikkunut, mikäli edellämainittu teksti aivan oikeasti pitää paikkansa ja miksei pitäisi. Onhan se sentään valtiollisen poliisin ylöskirjaamaa. Pyysin ja sain lisätietoja Helsingissä nykyään sijaitsevasta Japanin suurlähetystöstä ja  saadun tiedon mukaan Japanilla ei tuossa vaiheessa ollut lähetystöä Suomessa, vaan täällä toimittiin Ruotsin lähetystön alaisena. Ja todellakin, suurlähetystön tiedon mukaan noihin aikoinin asianhoitajana toimi Suomessa Hikotarō Ichikawa ja sotilasasiamiehinä majurit Seiichi Terada ja Yoshihide Kato.

EK:n haastattelija päättää raporttinsa seuraavasti:
”FP vaikutti kirjailijaominaisuudestaan huolimatta puhuuvan näistä asioista asiallisen kuivasti. Paljon tuntui FP Japanin tiedustelutoiminnasta tietävän, japanilaisten suunnitelmista Karjalan suhteen, yhdysvaltain ja Japanin suhteista ym., joista hän puhui herra Ichikwalta saaneensa valistuksen pohjalta. Puuhaan sanoi FP ryhtyneensä rakkaudesta synnyinseutuan Karjalaa kohtaan eikä juuri saavansa muuta palkkiota kuin ystävällisen kohtelun ja hienolaatuisen teepaketin silloin tällöin.”
Ymmärrettävästi tämän kaiken luettuani pääni on ollut pyörälla pahamman kerran. Olen tilannut myös Kansallisarkistosta jotain serkkuani koskevaa materiaalia, jota olen yrittänyt soveltaa mahdollisesti joiltain osin edelläkin kirjoittamaani. Se on ollut aika vaikeaa. Saamani viralliset asiakirjat eivät oikeastaan millään tavalla tue noita Etsivän keskuspoliisin (EK) raportissaan 1934 kirjaamia asioita, joten vahvasti minulle on tullut se käsitys, että tässä nyt ei vieläkään ole ihan se koko totuus. Toisaalta ei niiden tietojen ehkä ole pakko ollakaan yhteneväisiä. Eräässä aihetta käsittelevässä artikkelissa sanottiin, että "siinä varjojen maailmassa, jossa vakoojat elivät, ei mikään ole koskaan täysin selvää eikä sitä, miltä näyttää". Eli oletettavasti tässäkin tarinassa on myös mukana melkoisia valheita tai sitten ei. Mene ja tiedä!

Hannu Pyykkönen
elämänmatkaaja
nettihoukka@gmail.com