9.5.18

Minun sivu, meidän sivu vai kenen sivu

www.ortodoksi.net
https://www.facebook.com/Ortodoksi.net/
https://www.facebook.com/groups/ortodoksinet/
https://www.facebook.com/groups/ortodoksinenkirjallisuus/

Laitan tämän jutun poikkeuksellisesti omalle blogisivustolleni, jotta sen sanoman tekijä personoituu selkeästi johonkin "oikeaan", olemassaolevaan henkilöön, minuun. Syy tekstin täällä olemiseen on tietysti myös se, että toimin yhtenä Ortodoksi.netin ylläpitäjistä useilla eri sivustoilla ja tämä on henkilökohtainen oma blogisivustoni.

Ortodoksi.netin ylläpito pohdiskeli helatorstaita odotellessa Ortodoksi.netin ylläpitämien ja julkaisemien sivujen jatkoa, tulevaisuutta. Lopputulema ei lupaa mitään hyvää, jos ajatukset lopulta konkretisoituvat pohdituiksi. Ilmassa oli selvästi havaittavissa runsaasti väsymystä ja turhautumista.

Ylläpidon mielestä sosiaalisessa mediassa oleva Ortodoksi.netin Facebook-sivusto, jossa on mahdollista melko vapaa mielipiteenvaihto, on paisunut jo jäsenmääränsä suhteen äärirajoilleen. Enää ei monen tuhannen jäsenen sosiaalisen median ryhmä ole kotoisa keskustelupiiri, ”ortodoksinen kahviporukka”, jossa lempeästi keskustellaan ”omista asioista”. Se on alkanut yhä enemmän muistuttaa joka asiasta riitelevää, eron partaalla olevaa avioliittoa. Sinne tuodaan riideltäväksi runsaasti sellaisiakin asioita, jotka eivät mitenkään tällaiselle sivustolle kuulu. Ylläpitokin saattaa joskus sokeudessaan sortua samanlaiseen toimintaan.

Nyt saattaa olla syytä lähiaikoina muuttaa tai rajoittaa sivustojen ja ryhmien toimintaa. Muutos tarkoittaa tässä tilanteessa mahdollisesti joidenkin toimintojen vähentämistä tai jopa alasajoa. Rajoittaminen voisi tarkoittaa taasen sitä, karsitaanko esimerkiksi ryhmän jäseniä kovemmalla kädellä vai ei, muutetaanko moderointia ankarammaksi.


Sosiaalisen median ryhmä koostuu monenlaisista ihmisistä ja mukaan on tullut ihmisiä, jotka eivät oikein ole tottuneet sosiaalisen median näennäiseen vapauteen tai edes tällaiseen ihmisten väliseen normaaliin, uudenlaiseen keskustelukulttuuriin. He eivät aina tiedosta keskusteluun osallistumisen henkilökohtaisuutta, vaan luulevat "huutelevansa jostain kaukaisesta tornista", joista kukaan muu ei tiedä, missä se on tai kuka siellä huutelee. Heillä ei ehkä ole luonnollista purkautumistietä omalle (hyvälle tai pahalle) ololleen ja siksi olotilaa helposti puretaan tällaisella keskustelusivustolla, jonka tarkoitus ainakin ylläpidon mielestä ”keskustelusivunakin” on jotain ihan muuta.

Sivustolle on ilmaantunut viestejä, jotka enemmän ovat ko. henkilön omaa viestintää ihmisille, jotka kenties puuttuvat hänen omalta sosiaaliselta sivulta. Joillain jalkatyynyillä tai monilla muilla sivustolle tuoduilla asioilla ei ole mitään tekemistä ortodoksisuuden kanssa. Ortodoksi.netin sosiaaliset sivut tarjoavat näköjään mahdollisuuden kertoa omia asioita – kirkkoomme liittymättömiäkin – suurelle joukolle. Samalla tavalla sivusto tarjoaa keskustelualustan riita-aiheille tai jopa toisinaan monenlaisille käännyttämisyrityksille tai jopa kirkkomme opin kannalta harhaoppisille ajatuksille, joita usein tuovat esille ihmiset, joilla ei ole oikein mitään käsitystä ortodoksisuudesta tai ortodoksisista tavoista, vaikka toisinaan he itse niin arvelevat olevan.

Tällaisista sosiaalisen median "maallikkosaarnaajista" on karmaisevia esimerkkejä netissä nyt jo suomeksikin, vaikkapa ns. suoli24-palstalla, jossa toiminta on jo osin riistäytynyt kontrollista.

Kaiken tämän touhotuksen ohessa Ortodoksi.net-sivusto on viime aikoina joutunut jälleen myös muutaman toimintaamme vihastuneen ihmisen sylkykupiksi ja he ovat keskuudessaan ja kaveripiirissään tehokkaasti tehneet sivuston vastaista disinformaatiota. Vaikka heidän määränsä on vähäinen, he ovat toisinaan päässeet erilaisin tempuin tai kavereiden avulla sellaisille "paikoille" kirkossamme, että heitä helposti kuunnellaan, vaikka heiltä saatava tieto olisi laadullisesti melkein mitä vain. Yleensä tällainen toiminta ei ole suuremmin ylläpitoa häirinnyt, mutta nyt väsyn yllättäessä, sitäkin on hieman analysoitu. Ylläpito ei kuitenkaan ole muuttanut eikä jatkossakaan muuta käyttäytymistään ja toimintaansa tuollaisten asioiden vuoksi.


Lisäksi Ortodoksi.netin sosiaalisen median sivuilla tapahtuvaan keskusteluun sekoittuu liian usein maallinen aspekti, politiikka, etniset kiistat tai sitten toisten paikalliskirkkojen tai jopa toisen kansallisen kirkkomme ongelmat. Myös ihmisten omat ongelmat – ainakin henkilökohtaiset sellaiset – tulevat toisinaan mukaan ja niitä käsitelläänkin sitten juurta jaksain jopa siinä määrin, että henkilön ulkomuoto, pukeutumistyyli ja poliittinen mielipidekin alkaa olla keskustelun alaisena oleva asia pohdittaessa hänen ortodoksisuutensa tilaa. Mielipiteisiin ja etenkin täällä ilmaistuihin kannanottoihin vaikuttavat usein omat ”asiaa täysin tuntemattomat mutu-mielipiteet” todellisten asiatietojen sijasta.

Ylläpito ei halua estää ongelmista puhumista Ortodoksi.netin sivuilla, kunhan ongelmat rajoittuvat siellä hieman täsmällisemmin ortodoksiseen uskoon ja sen yleisiin ongelmiin, ei ihmisten ja heidän toimintansa tuottamiin ongelmiin maailmassa eikä oikeastaan myöskään kirkon sisällä. Kirkko ei ole ihmiset yksin, kirkko on enemmän. Ihmisten ongelma ei välttämättä ole kirkon ongelma. Kirkkoon ei kuuluta tai erota ihmisten toiminnan tai ihmisen ihanuuden / inhottavuuden vuoksi.

Ylläpito ei näe sopivana näiden sivujensa käyttämistä kenenkään henkilökohtaisten – uskontoonkaan liittyvien – ongelmien setvimiseen. Kuka tahansa voi perustaa sellaista tarkoitusta varten oman sivustonsa sosiaaliseen mediaan. Areena on vapaa! Heidän ei pidä odottaa ja toivoa, että Ortodoksi.net sellaisen tekisi ylläpidettäväkseen ja lisäriesakseen. Tällaisia toiveita usein kuulemme ja saamme.


Ortodoksi.netin ylläpito pohdiskelee asiaa kesän ajan ja syksyllä lienee päätösten teon aika, elleivät asiat vyöry päälle jo aiemmin. Toistaiseksi edetään perinteisellä linjalla vähentäen kuitenkin sivujen toimintaa niukkojen resurssien sallimalle rajalle. Ortodoksi.net jatkaa normaalia aktiivista toimintaansa perussivuillaan (www.ortodoksi.net) ja ylläpito panostaa toistaiseksi myös sosiaalisessa mediassa mm. ortodoksisen kirjallisuuspiirin sivuille. Avoinna pidetään vielä Ortodoksi.netin sekä julkiset Facebook-sivut kuin myös ryhmäsivusto, mutta toistaiseksi jonkin asteisella säästöliekillä.

Ylläpito hartaasti toivoo jokaisen Ortodoksi.netin sivuilla toimivan ja kirjoittelevan vakaasti harkitsevan myös omaa toimintaansa, sanavalintojansa ja viestintäänsä. Henkilökohtaisuudet ja henkilökohtainen viestintä tulee hoitaa omilla sosiaalisen median sivuilla, eikä tuoda niitä Ortodoksi.netin sivuille, onpa se sitten hyvää tai pahaa oloa, hyväksynnän tai lukijoiden ja ymmärtäjien etsintää omille ajatuksille tai mitään muutakaan vastaavaa.

Vaikka Ortodoksi.net-sivusto on julkinen ja yhteisöllinen sivusto, se ei ole kenenkään oma henkilökohtainen sivusto,
enemmänkin meidän, mutta ei minun, eikä sinun, eikä siitä sellaista koskaan tule. Se ei myöskään ole mikään ns. kirkon virallinen sivusto, jolta voisi odottaa ja etenkin edellyttää tietynlaista toimintaa veromarkkojen vastineeksi. Tosin oikeasti virallisilta sivuiltakaan ei sitä oikeaa ja haluttua tietoa useinkaan saada sillä tavalla ja siinä muodossa kuin ehkä toivottaisiin, mutta se ei ole Ortodoksi.netin ongelma. Ortodoksi.net paikkaa osaltaan hieman tuotakin puutetta, mikäli se on mahdollista ja resurssit sen sallivat. Kirkko tekee oman viestintänsä osalta omat ratkaisunsa, kenelle ja mistä ja minkälaatuisesta työstä se maksaa palkkaa. Ortodoksi.net ei toimi kirkon varoilla, vaan ylläpitäjiensä oman kukkaron varassa.

Osallistu silti ortodoksiseen keskusteluun, ole siinä aktiivinen ortodoksi tai ortodoksiksi aikova tai muuten vain ortodoksisuudesta kiinnostunut. Tuo sivuille ortodoksisia ajatuksia, mietelmiä, sitaatteja, toimintaa, rukouksellisuutta, rukouspyyntöjä, kuvia ortodoksisista kohteista, mielenkiintoisia artikkeleja ja opetuspuheita, lehtijuttuja – siis aitoa ortodoksisuutta. Vältä tölväisyjä ja pahan sanomista toisista. Jos jonkun virheellinen sanonta tai asiavirhe pitää korjata, tee se kauniisti, tyylillä ja nöyränä. Sama voi sattua itsellesikin joskus. Ole mieluummin ystävällinen kuin nyreä kaiken maailman ”besserwisser” tai sitten vähäisestäkin mielensäpahoittaja. Ja muista sosiaalisen median yksi kultainen sääntö: ”aina ei ole pakko sanoa sitä omaa oikeaa mielipidettään – voi vaietakin, jos se on kokonaistilanteeseen kannalta  sopivampaa”.


Toivotaan kaikki parempaa tulevaisuutta ja rukoillaan senkin puolesta, että jostain löytyy vielä voimaa ja resursseja jatkaa tätä vapaaehtoistyötä innolla ja yhä rakkaudesta omaa ortodoksista kirkkoamme kohtaan.


Ystävyydellä,
Hannu Pyykkönen

vain yksi Ortodoksi.netin ylläpidosta

yllapito.ortodoksinet@gmail.com

Ei kommentteja: